maandag 4 november 2013

DE GREGORIAANSE KALENDER – NIET LOGISCH


“TIJD” - de meest geduchte tegenstander van de mens.
Als we naar onze plaats in het universum kijken, weten we direct ook dat wij geen “benul van tijd” hebben.
Het feit dat de mensen het onderling zo moeilijk mogelijk maken in de fractie van tijd die we op de aarde rondlopen is een absoluut onnatuurlijk verschijnsel. In die korte periode functioneert er een soort verdringingsmechanisme, niet aangeboren maar aangeleerd. Fenomenen als “wetenschap”, “economie”, “religie” en “angstpsychosen” verdringen de natuurlijke aanleg van de mens om een bepaalde balans te vinden.
Ondertussen raast ons zonnestelsel door het heelal – zie op HERSTELPOLITIEK de werkelijke dynamiek, een geheel andere dan ons wordt voorgelogen. Bewuste misleiding, evenals het verzwijgen van de uitdijende aardbol en een (snel)wandelende magnetische pool.
Er is nog veel uit te zoeken en te ontmantelen is dan ook de conclusie.
Het onderstaande stukje heeft niets te maken met incidentele zweverigheid van schrijver dezes of een compleet van de werkelijkheid losgezongen administrator. Maar ik heb altijd getwijfeld al aan de efficiency van onze tijdsrekening, de kalender. Er klopte iets niet en er klopt nog steeds iets niet. Er klopt al honderden jaren iets niet…..Niet dat het vroeger, in de oertijd van holbewoner en knotsen allemaal beter was, maar het was realistischer en stukken eenvoudiger en overzichtelijker. Ook beweer ik niet dat we er sinds de oertijd qua mensheid echt op vooruit zijn gegaan, als ik naar mijn omgeving kijk, toch zal ik u proberen uit te leggen waarom er iets hapert.
Want waarom laat men de mensheid niet eenvoudig met rust als het gaat om tijd en de registratie ervan? Het invoeren van zomer- en wintertijd is al een uiterst verwarrende en verstorende maatregel, maar de grootste pijn is al honderden jaren eerder ontstaan. Het “geschenk” van een kalender die de mensheid permanent in onbalans met de natuur heeft gebracht is een consequent verzwegen misdaad tegen de mensheid.
gregoriaans
De Gregoriaanse kalender, die wij nu algemeen gebruiken is volkomen fout. Bovendien is het gebruik ervan ongezond, omdat het ons evenwicht met het universum verstoort. Oude beschavingen zoals de Egyptische, de Maya, de Polynesiërs en ook de Indianen gebruikten de 13 Manen tijdsrekening. Ieder volk, hoe primitief ook, gebruikte destijds in feite de 13 Manen kalender. Een week had 7 dagen, een Maan telde 4 weken. Iedere Maan telde 28 dagen, zodat een jaar 364 dagen plus 1 Dag Zonder Tijd, de 365e dag had. Deze “Dag Buiten de Tijd” werd gebruikt als feestdag als aanloop naar het nieuwe jaar. De tijdsrekening was perfect en volledig in balans met universum en natuur. Dertien Manen van 28 dagen, het jaar telde altijd 52 weken van 7 dagen plus de Dag Buiten de Tijd. Iedere week begint met maandag en eindigt op zondag.  Wat is er eenvoudiger dan het synchroon lopen van de mensheid met de natuurlijke gang der dingen. Wie heeft er belang bij een natuurlijk ritme te verstoren en er een eigen draai aan te geven? De eenvoudigste zaken nodeloos ingewikkeld en ontregelend maken, dat kan niemand bedenken….. of toch wel?
Waarom is het logische afgeschaft?
Welnu, paus Gregorius XIII zag zich blijkbaar genoodzaakt dit in 1582 te veranderen. Deze “Gregoriaanse”  kalender is een chaotische puinhoop, waar geen touw aan vast is te knopen en waar geen zinnig argument voor is te bedenken om hem direct af te schaffen. Maanden hebben 28, 29, 30 en 31 dagen en het belangrijkste defect van het systeem is het feit, dat het ons bio-ritme uit balans brengt met het universum, de natuurlijke gang der dingen worden bewust doorkruist, verstoord door a-synchroniteit.
De mens krijgt niet meer de gelegenheid zijn bestaan te verenigen met perfectie en zijn welzijn, door hetzelfde ritme als de dingen om hem heen aan te (kunnen, mogen)  houden. Het belangrijkste voor het welzijn van de mens is zijn besef van de tijd, zijn besef van tijd. Eenvoud bevordert de perfectie. Een Dag is een rondgang, een Maan is een rondgang en een Jaar is een rondgang. De Aarde draait in een jaar om de Zon en de Maan draait ten opzichte van de Zon in een jaar om haar as.  Een hard gegeven is het getal 28, deelbaar door 2, door 4, door 7 en door 14. Aan ons de keus hoe we dat getal verdelen. Er is ooit gekozen voor het getal 7. De cijferfetisjisten met hun 33, 22, 11, etc. zullen totaal uit het veld geslagen zijn en wiebelend de rest van hun leven in onbegrip moeten slijten…..
De Maan wiebelt….
Lunar_libration

De 13-manenkalender – logisch….

Stelt u zich eens voor….
Er komt iemand van een ander werelddeel in uw land, op uw grond en zegt u dat het vandaag (b.v.) dinsdag is. De maand is één van de twaalf en heet oktober. Het jaartal is 2013. U bent op uw grond in (b.v.)  de 1e Dag van de 4e Maan – u hebt dat van generatie op generatie overgedragen gekregen, u snapt het, de eenvoud in al haar deugden brengt u in balans met de TIJD.
Iemand met het zwaard in de ene hand en een boek in de andere vertelt u dat u dat vanaf heden dient te vergeten.
                       
Onschuldigen zijn vervolgd en vermoord, met miljoenen en miljoenen, om de wereld op de tijdsrekening van de Romeinse Keizer te krijgen en diens plaatsvervanger, de paus en de katholieke kerk. Een nieuwe staatsvorm kwam met een nieuwe tijdsdoctrine: de Gregoriaanse kalender, uitgewerkt door de pater-jezuïet Christopher Clavius, een wiskundige. Complete beschavingen uitgeroeid, omdat men weigerde zich te voegen naar deze Nieuwe Tijd. Men ging over miljoenen lijken om de wereld, de mensheid op een compleet foute “kalender” te krijgen. Gecamoufleerd door het evangelie en ondersteund door opium en jenever.
Over het hoe en waarom kan men twisten. Het feit ligt er, dat een harmonieus model is vervangen door een onbalans met als doel de mensheid te richten naar onnatuurlijke verschijnselen als religie. Religie als werelddekkende staatsvorm, gebaseerd op de jacht op rijkdommen. Eén tijd, één religie, één staatsvorm, één wereldmunt, één wereldregering, één taal.
De geperfectioneerde Maya kalender moest met grof geweld van de aardbodem worden weggevaagd. Luister naar een korte uitleg van iemand die de Maya-cultuur heeft bestudeerd en verwonder u over de absurditeit van wat er in het verleden is gebeurd en hoe het kan dat we daar helemaal niets van hebben opgestoken.

Mijn bron: http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?i=14992

Geen opmerkingen:

Een reactie posten