maandag 14 oktober 2013

Visonair: 10 KEER FALEN/VERRAAD VAN DE MAINSTREAM MEDIA

Hieronder 10 voorbeelden van zeer interessante machtskritische verhalen die tot op heden massaal door de Nederlandse mainstream media worden vermeden. Doordat ze dit vermijden laten de mainstream media duidelijk zien wiens belangen ze eigenlijk dienen, namelijk die van het grote geld oftewel de elite. Inplaats van dat de mainstream media machtskritisch zijn, zoals ze zelf maar al te vaak beweren zijn ze in de realiteit uitermate machtsvolgend en, sterker nog, machtsfaciliterend. Ze dienen de belangen van de elite en niet die van het volk. Dat doen ze onder meer door de elite zelf, de mechanismen en overlegclubjes waar ze gebruik van maken continue buiten de media te houden en hiermee dus af te schermen.
mainstream0
1 Systeemwerking van ons huidige economische systeem, geld als schuld, rol van rente etc.
Als eerste de systeemwerking van hoe ons huidige geldsysteem eigenlijk werkt. Terwijl documentaires als Money as Debt (NL ondertiels), en Zeitgeist Addendum beide miljoenen views hebben op het internet is er buiten 1 keer 30 seconden tegenlicht nog geen enkele mainstream media outlet ingegaan op de systeemwerking van ons huidige economische systeem, en of het niet tijd is daar eens wat aan te doen. Terwijl je zou verwachten dat zoiets best een interessant verhaal is, als de hele Westerse wereld inmiddels al een jaar of 5 in een economische crisis zit.
Dit terwijl er genoeg, ook bekende Nederlandstalige, economen zijn die dit verhaal prima kunnen vertellen. Denk aan mensen als Ad BroereWillem Middelkoop en Bernard Lietaer. Alledrie gevierde auteurs met bestsellers van boeken hierover in onder meer de Nederlandse taal en vele videolezingen beschikbaar op internet. De Rothschilds, de rijkste familie ter wereld is een naam die maar amper bekend is bij de gewone man net zoals de belangrijkste centrale bank wereldwijd, de BIS Bank in Zwitserland, ook verre van een bekende naam is. Of is de reden dat we over niets van dit alles ooit wat horen in de mainstream media omdat deze inmiddels grotendeels in handen zijn van de bankenmaffia zelf, en die dus liever niet hebben dat de grote meerderheid van het volk snapt hoe ons huidige economische systeem eigenlijk werkt?
Het belangrijkste machtsmiddel ter wereld op dit moment is controle over het geldsysteem en het feit dat dit, en hoe dat mechanisme werkt, nooit ter sprake komt in de mainstream media is het grootste verraad van deze media tegenover het Nederlandse volk.
Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu
Meer info over hoe ons geldsysteem echt werkt op www.onsgeld.nu
2 Rijkste mensen ter wereld blijven anoniem.Inmiddels laten zelfs wetenschappers zien dat de rijkste 300 mensen meer geld bezitten dan de 3 miljard armsten. Ook is inmiddels duidelijk dat 147 bedrijven in de wereld de controle hebben over 40% van de totale rijkdom van 7 miljard mensen. Waar blijven de namen van de personen en grote aandeelhouders achter die bedrijven, waar blijven de verhalen hoe deze bedrijven eigenlijk hun geld verdienen? Het is opmerkelijk om te zien hoe weinig de mainstream media zich op deze top van 300 personen en/of 147 bedrijven richten.
Justin Bieber en de mening van Frank de Boer over of voetballers wel of niet uit kast moeten komen lijken nog altijd aanzienlijk belangrijker volgens de mainstream media. Wat helemaal zuur is, is dat Nederland momenteel ook nog eens een hoofdrol speelt in het mogelijk maken van belastingontduiking voor deze rijkste top van de wereld waardoor die effectief vaak aanzienlijk minder belasting betalen dan mensen met modale inkomens.
mainstream3
3 Bilderbergconferenties.
Al sinds 1954 komt de koninklijke, politieke, bedrijfs en media elite van de VS, UK en West Europa samen op de jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst. Prins Bernard was mede oprichter van deze conferenties en ook tijden lang voorzitter, koningin Beatrix nam dit stokje vervolgens een tijd van haar vader over, en wat de rol van koning Willem binnen de Bilderberggroep wordt moet nog blijken. HetLockheed schandaal van Prins Bernard is een direct voortvloeisel van de belangenverstrengeling die voortkomt uit dit soort besloten bijeenkomsten van de elite van de Westerse wereld.
Hoe kan het dat de mainstream media deze jaarlijkse bijeenkomsten van de machtselite van de Westerse wereld achter gesloten deuren al bijna 60 jaar volkomen negeert? En ze kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten want ook Nederlandse hoofdredacteuren van grote krantenconcerskregen zelf ook regelmatig een uitnodiging en waren aanwezig.
Malcolm-X
4 The Council on Foreign Relations.
De meest invloedrijke denktank in de VS die grotendeels het buitenlandse beleid van de VS stuurt is The Council on Foreign Relations. Deze club is opgericht door de familie Rockefeller, waarvan een telg nog steeds de voorzitter is. De Rockefellers die enorme belangen in de olie, wapen en wederopbouwindustrie hebben, hebben met deze commissie een enorme vinger in de pap met betrekking tot wat de VS in het Midden Oosten doet. De Rockefellers zijn hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak en grootste profiteurs van de vele olie en oorlogsavonturen van de VS in het Midden Oosten.
Deze door hun opgezette en nog steeds onder controle van hun zijnde Council on Foreign Relations is daarmee het meest duidelijke en openbare gereedschap. Gezien de enorme belangen, de vele miljoenen doden en miljarden belastinggeld die in de oorlogen van de VS in dit gebied gaan zitten zou deze spil van private invloed op het buitenlandse beleid van de VS toch een interessant onderzoeksobject moeten zijn. Maar net als met de Bilderbergconferentie is dit een groep die altijd netjes uit het licht van de mainstream media wordt gehouden. Trek de naam maar eens door de zoekmachine van de NOS.
censorship

5 The Trilateral Commission
Het internationale equivalent van The Council on Foreign relations is The Trilateral Commissionwederom met de Rockefeller familie als oprichters van de club. Onder andere Nout Wellink was jaren lid van deze club ook ten tijde van zijn rol bij de Nederlandse centrale bank. En ook Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, beter bekend als de SER was ook ten tijde van het vervullen van die positie lid van deze club. In 2011 waren er twaalf Nederlanders (7) en Belgen (5) lid van de Trilaterale commisssie.
Dus de twee mannen met de belangrijkste posities op economisch gebied zijn ten tijde van hun functie lid van deze in de VS opgezette denktank van de Rockefeller familie op het moment dat in Nederland de crisis in volle hevigheid uitbreekt. Lijkt mij dat daar minstens een paar interessante journalistieke verhalen in zitten, maar ook deze club lijkt als het om media aandacht gaan de perfecte camouflage te hebben.
mainstream5
6 Empire building van de VS
Inmiddels is het met internationale bestsellers als Confessions of an Economic Hitman voor mensen met interesse in deze materie geen geheim meer dat de VS de afgelopen (halve?) eeuw veruit de grootste agressor en empire builder is geweest in de wereld. Dat ze dit vrij subtiel hebben gedaan via schuldenvallen, politieke leiders omkopen en intimideren of desnoods vermoorden en tot slot een land militair binnenvallen, is inmiddels ook bijna algemeen geworden kennis in de alternatieve media.
Maar wat zou het toch heerlijk zijn dit verhaal een keer bij Pauw en Witteman te zien of in Netwerk. Of er een kamerlid wat kritische vragen over horen stellen op de TV.  Dat zelfs Tegenlicht dit nog niet aangedurft heeft… Hoeveel derde wereld landen zitten tot op de dag van vandaag vast in deze schuldenstroppen, hoeveel puppetoverheden geplaatst door de VS zijn er nog wel niet in o.a. Zuid Amerika en het Midden Oosten waar miljoenen mensen nog dagelijks de ellende van ondervinden? En hoeveel oorlogen van de VS op volslagen gelogen gronden tolereert de rest van de wereld nog?
mainstream7
7 False flag operaties vanuit de VS op eigen bevolking – Operation Northwoods
Dat bepaalde krachten binnen de VS vooral voor hun eigen belangen werken en niet voor die van het volk van de VS, laat staan voor een eerlijkere en democratische wereld, moge inmiddels duidelijk zijn. Dat wordt echter wel heel pijnlijk duidelijk als False Flag operaties zoals Operation Northwoods in de openbaarheid komen en mensen zien hoe ver deze krachten precies bereid zijn te gaan om hun agenda door te drukken.
Operation Northwoods is een False Flag operatie opgezet door de CIA waarbij het de bedoeling was om aanslagen te plegen tegen het eigen volk in o.a. Florida en Washington. Het plan was om dat vervolgens in de schoenen van Cuba te schuiven om zo een reden te hebben dat regiem omver te werpen en Cuba vervolgens toe te kunnen voegen aan het empire van de VS. Inmiddels is dit dankzij de alternatieve media en wikipedia overal goed gedocumenteerd te vinden. Toch is het tot nu toe alleen Russia Today geweest die het heeft durven te bespreken in een TV uitzending.
mainstream6
8 Aanslagen/False Flags van de VS en de NAVO op Europese burgers – Operation Gladio
Waar door president Kennedy in eigen land een stokje voor werd gestoken met Operation Northwoods, was er niemand die dit soort aanslagen/False Flags vanuit de CIA in Europa tegenhield. Jawel we hebben het hier over aanslagen op Europese burgerdoelen vanuit de VS en de NAVO die “succesvol”, lees met gewonden en dode Europese burgers, uitgevoerd zijn in verschillende Europese landen. Deze aanslagen werden vervolgens in de schoenen van communistische extremisten geschoven om zo Europa vooral aansluiting te laten blijven houden bij de VS.
Deze serie aanslagen/False Flag aanvallen staat inmiddels bekend als Operation Gladio. En dit viel onder een bredere strategie die vanuit de CIA was opgezet bekend onder de naam – A Strategy of Tension. Best een interessant verhaal weer zou je zeggen, maar buiten Russia Today die het wel gewoon bespreekt in hun TV programma, wederom geen enkele mainstream media outlet in Nederland of Europa die hier enige aandacht aan lijkt te willen besteden. Ook best een thema wat een kamervraagje of zelfs twee waard lijkt…
mainstream2
9 Het bombarderen van journalisten en hun gebouwen door de VS in het Midden-Oosten. 
De VS heeft verschillende malen journalisten en hun gebouwen gebombardeerd, een oorlogsmisdaad van de bovenste plank. Als China of Rusland zoiets zelfs maar zou overwegen, dan waren de gasten met een mening over hoe erg dat wel niet is niet aan te slepen geweest zijn bij De Wereld Draait Door en bij Pauw en Witteman. Als de VS dit echter meermalen doet, onder andere op 13 November 2001 in Kabul in Afganistan en op 8 April 2003 in Bagdad in Irak dan zwijgt de Nederlandse mainstream media echter als het graf.
mainstream9
10 De Nederlandse Joris Demmink Affaire.
En om af te sluiten de Joris Demmink Affaire. In de VS besproken in urenlange op internet na te kijken publieke hoorzittingen. Buitenlandse mensenrechtenorganisaties die puur en alleen om Demmink worden opgezet. Kamervragen die worden verstuurd over Demmink aan alle ministers van Buitenlandse zaken in Europa. Zendtijd op mainstream media TV kanalen zowel in Turkijke als in Rusland waar tientallen miljoenen mensen inmiddels meer weten over de Demmink Affaire dan de mensen in Nederland zelf.
Wederom een uitermate duidelijk voorbeeld dat de mainstream media in Nederland de elite op elke mogelijke manier beschermt door ze koste wat het kost, inclusief de eigen geloofwaardigheid volledig te grabbel te gooien, uit de publieke aandacht te houden. Succes daarmee met het internet. :-) Twee lichtpuntjes in het Katholiek Nieuwsblad en Geenstijl uitgezondert. Alhoewel we ons kunnen afvragen hoe mainstream die twee eigenlijk zijn.
mainstream8
Conclusie: Nederlandse Mainstream Media zijn leugenachtige volksmenners
Met deze tien voorbeelden mag het voor mensen met enig eigen gezond verstand duidelijk zijn dat de mainstream media in Nederland niets minder is dan een grote poppenkast die de elite koste wat het kost beschermt en de grote meerderheid van het volk glashard voorliegt wanneer ze daarom van hoger hand gevraagd wordt. Gelukkig krijgen telkens meer mensen dit door en verdwijnt hun geloofwaardigheid momenteel dan ook als sneeuw voor de zon. Zelf zou ik geen reden kunnen verzinnen waarom je in Nederland nog geld voor een krant zou uitgeven als je de bovenstaande zaken kent.
Stuur dit bericht vooral eens door naar de mainstream media of twitter het ze toe, dan kunnen ze reageren in de reacties als ze een weerwoord of uitleg willen geven over 1 of meerdere van deze 10 zaken. En wellicht dat De Correspondent eens wat van deze 10 punten kan gaan oppakken? :-)
(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten