woensdag 23 april 2014

Oekraïne, Westerse media, oh sorry, vergeten te vertellen……

oekraineOnze nieuwskanalen smullen ervan. Het lijkt alsof de tijd van de koude oorlog weer terug is, Westen tegen het Oosten, de VS versus Rusland, Obama versus Putin. Er wordt geen gelegenheid ongebruikt gelaten om Rusland in een kwaad daglicht te plaatsen en het werkt voor grote groepen niet of slecht geïnformeerde of bewust gedesinformeerden perfect. Elk wissewasje waar vraagtekens bij gesteld zouden kunnen worden wordt breed uitgemeten en bij het grote publiek neergelegd als grove leugens van de Russen tegen de wereldbevolking.
Persoonlijk begrijp ik geeneens meer waarom Putin en de zijnen überhaupt nog praten met de zogenaamde Westerse bondgenoten. Uit alles is duidelijk geworden dat de VS met een aantal partners in crime een coup gepleegd hebben door een minderheid als meerderheid neer te zetten en zodoende een compleet land in tweespalt te brengen, enkel en alleen omdat ze er financiële belangen bij hebben. Laten wij eens terug gaan kijken naar wat er allemaal gebeurde in de Oekraïne terwijl onze mediakanalen blijkbaar vakantie hadden.
Toen er demonstranten actief waren op de Maidan, 011 tegen de gekozen president van de Oekraïne, werden deze mensen door de media beschreven als vreedzame demonstranten. Vrijwel elk TV kanaal had camera’s ter plekke maar wij kregen geen zuivere beelden te zien van wat er zich afspeelde.
De zogenaamde vreedzame demonstranten, die door sommige onafhankelijke nieuwskanalen gewaardeerd werden voor wie ze zijn, oproerkraaiers en gevaarlijke extremisten, sloegen wekenlang in op de oproerpolitie zonder dat de oproerpolitie terug mocht slaan van de verguisde Janoekovitsj.
Hier de beelden van de vreedzame demonstranten;


Pas nadat er dodelijke slachtoffers vielen werden weer nieuwe beelden gegeven aan de mensen thuis aan de buis. Beelden waarbij de commentaren duidelijk en helder waren. Het waren de ordetroepen van Janoekovitsj die ten minste 60 mensen hadden neergeschoten die vreedzaam stonden te demonstreren. Geen enkel ander geluid was er te horen en vanaf dat moment was het hek van de dam. Zoals gebruikelijk werd dit nieuws massaal en heel erg breed wereldwijd uitgemeten als de enige en absolute waarheid. De onafhankelijke nieuwskanalen, die eerder al met beelden hadden aangetoond dat die vreedzame demonstranten alles behalve vreedzaam waren, bleken ook deze leugen vrij makkelijk te kunnen weerleggen door ter plekke vast te leggen wie op wie schoot en wie er daadwerkelijk wapens hadden om te kunnen schieten. Het resultaat was dat ook die stelling van de mainstream nieuws kanalen vals bleek te zijn. Uit een opgevangen telefoongesprek tussen een politicus uit Estland en de EU afgevaardigde voor buitenlandse zaken werd pijnlijk duidelijk dat alle Westerse landen precies wisten wie er geschoten hadden maar dit NIET naar buiten wilden laten komen omdat zo hun zaak ( belangen ) in gevaar zouden komen. Het waren scherpschutters van de nieuwe coalitie van de Oekraïne die de opdracht hadden gegeven. Westerse nieuwskanalen zouden voor de afhandeling en schuldige zorgen. Wie die schuldige zou worden bleek al snel, natuurlijk Janoekovitsj. Zie video’s;


Begin op het moment dat de coördinator van de extremistische demonstranten door de megafoon roept; “Jongens, ben voorzichtig, schiet onze mensen niet in de rug “. ( 7 minuten ongeveer )

Snel waren officials van de EU aanwezig om de overwinning uit te roepen voor de coupplegers en te roepen dat het volk had gezegevierd. Hoe kun je de zaken nog meer verdraaien vraag ik je.
Meteen na de aankondiging van de nieuwe onwettige regering, die wel zaken wil doen met Westerse autoriteiten ( toeval )begonnen in het Oosten van de Oekraïne gewone mensen met bekendmakingen en marsdemonstraties om hun ongenoegen over de gang van zaken duidelijk te maken. Deze echte vreedzame demonstraties werden niet op westerse TV kanalen vertoond. Ze verlanden democratische rechten, net als de mensen op de Maidan die immers ook Oekraïners zijn en wel gehoord werden. Het werd nog erger voor deze demonstranten in het Oosten van het land want de westerse media had nog een bonus voor hen in petto. Ze bleken namelijk volgens de westerse media geen gewone demonstranten maar separatisten, ze hadden geeneens het recht om van zich te laten horen want ze wilden niet datgene wat de Westerse autoriteiten nastreven. Alsof dat nog niet erg genoeg was bleken deze demonstranten zonder verdere aanleiding plotseling te verdwijnen om nooit meer terug te keren. Een ander afgeluisterd telefoongesprek tussen de presidentkandidate Timosjenko en NestorShufrych maakte veel duidelijk over de verdwijningen van de demonstranten in het Oosten van de Oekraïne. De demonstranten in het Oosten die meer hebben met Rusland dan met de Oekraïne, moesten afgeschoten worden op straat of nog beter, een atoombom op het Oosterse deel zou een oplossing kunnen zijn. Aldus de presidentskandidate, gewezen leider en voor corruptie veroordeelde dame. Het bewijs voor de corruptie werd geleverd door een Brits bedrijf. Toch kwam deze dame meteen vrij nadat de coup een feit was en stelde zich meteen verkiesbaar. Een andere afgevaardigde van de nieuwe regering zei het volgende;
In de Oekraïne spreken of toeristen, tuig of Russische agressors Russisch. Wij hebben 14% Oekraïners die Russisch spreken als moedertaal, dat betekent, de taal van de bezetter. Dat getuigt van een vreselijke mutatie in hun hersenen, dat zijn 5 miljoen ontaarde Oekraïners. Het is onze plicht om deze mensen middels de Staat als dwangmiddel, deze mensen tot bezinning te brengen, ik zou met harde hand optreden, ik zou ze simpelweg afschieten. Aldus Irena Farion.
Dat gezegd hebbende wordt het voor velen duidelijk waarom de demonstranten in het Oosten van de Oekraïne geen vertrouwen meer hebben in het Westen en de zogenaamde nieuwe regering en zich met hand en tand verzetten tegen dit fascistisch regime! Het westen van de Oekraïne staat vanuit historisch perspectief bekend om de steun aan rechtextremistische overheden. Zo werkten talloze Oekraïners uit het westen als bewakers voor de detentiekampen van de Duitsers. Geen toeval dat die extremistische takken nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn in dat land. Frappant detail in deze is dat ook in Syrië en andere landen waar westerse autoriteiten zich bemoeien met het binnenlands beleid, extremisten worden ingezet om het reeds bestaande beleid te destabiliseren om zodoende een regeringswisseling tot stand te brengen met een overheid die maar wat graag uitvoert wat het Westen haar op draagt!
Nu vraag ik jullie. Zouden jullie de wapens oppakken als blijkt dat jouw gekozen overheid op niet legitieme wijze aan de kant gezet werd en een extremistische groepering ervoor in de plaats gezet werd? Die mensen vechten voor hun leven en dat van hun kinderen, hun toekomst. Het is niet meer als logisch dat de Oosterse demonstranten niet toegeven want toegeven betekent voor velen een zekere dood, gezien de uitspraken van vertegenwoordigers van de nieuwe ongekozen regering.
Ze willen zoals het akkoord in Geneve beschrijft, vorige week tot stand gekomen tussen de belanghebbende partijen, dat ALLE partijen ontwapend worden en willen daar eerst bewijs voor zien voordat zij hun wapens en gebouwen inleveren. Gelijke monniken, gelijke kappen. Zo lang zij dit bewijs van ontwapening van de extremistische groepen ( onderdeel van de huidige illegale regering ) niet te zien krijgen houden zij voet bij stuk en volgens het akkoord is dat helemaal legitiem.
Dit en meer is terug te zien en horen in onderstaande video van Klagemauer TV, één van de weinige westerse nieuwskanalen die wel eerlijk verslag doet van het gebeuren in de Oekraïne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten