woensdag 14 mei 2014

Derde Wereldoorlog komt steeds dichterbij


Nooit meer oorlog?

frans-timmermans10_jpgWaarom moeten we de dreiging nog tolereren van een nieuwe Wereldoorlog die in onze naam gevoerd zou moeten worden? Waarom accepteren we nog langer de leugens van onze politieke leiders die dit risico zou rechtvaardigen? Ieder jaar  op 4 mei roepen onze politici op de Dam dat de verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt nooit meer mogen gebeuren. Dat de plechtigheden van dodenherdenkingen een huichelachtige farce zijn, blijkt uit de leugenachtige beschuldigingen die door onze eigen minister Frans Timmermans op de TV worden geuit over de oorlogszuchtige houding van de Russische president Poetin inzake Oekraïne, terwijl we allemaal weten dat niet Poetin maar de Amerikaanse en Europese leiders verantwoordelijk zijn voor de explosieve situatie die momenteel in de voormalige Sovjetrepubliek Oekraïne is ontstaan.

Buitenlandse politiek VS

napalm-strike-vietnamSinds 1945 heeft Amerika geprobeerd om méér dan 50, meestal democratisch gekozen regeringen omver te werpen. Verder hebben ze zich op ontoelaatbare wijze bemoeid met verkiezingen in 30 landen, de burgerbevolking in 30 landen gebombardeerd met chemische en biologische wapens en een groot aantal pogingen gedaan om buitenlandse leiders te vermoorden. In veel gevallen werden ze hierbij terzijde gestaan door Groot-Brittannië. De mate van menselijk lijden, laat staan de erkenning van van crimineel gedrag, wordt door het westen niet erkend, ondanks de aanwezigheid van ‘s werelds meest geavanceerde communicatiesystemen en meest vrije journalistiek. Het grootste aantal slachtoffers van ‘ons terrorisme’ zijn ontegenzeggelijk de moslims. Het extreme jihadisme wat leidde tot 9/11 werd gekoesterd als wapen van het Anglo-Amerikaanse beleid voor onderdrukking elders in de wereld. In april noteerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Libië, na de campagne in 2011, is geklassificeerd als ‘terroristisch veilige haven’.

Van communisme naar islamisme

De naam van ‘onze’ vijand is door de jaren heen veranderd van communisme naar islamisme, en over het algemeen zijn die samenlevingen onafhankelijk van de westerse macht en beschikken over strategisch belangrijke gebieden of zijn ze in het bezit van belangrijke grondstoffen. De leiders van deze, voor het westen, hinderlijke naties worden meestal met geweld opzijgeschoven zoals de democraten Mohammed Mossedeq in Iran en Salvador Allende in Chili. Of ze worden gewoon vermoord als Patrice Lumumba in Congo. Ze worden door lastercampagnes in de   westerse media allemaal neergezet als kwaadaardige en niet goed bij hun hoofd zijnde karikaturen, denk aan Fidel Castro, Hugo Chávez en nu, Vladimir Poetin.
ukraineneonazi2_303290bDe rol van Washington in Oekraïne verschilt slechts van hun eerdere bemoeienissen als we kijken naar de gevolgen. Voor het eerst sinds de Reagan jaren, dreigt de VS de wereld nu een heuse wereldoorlog in te sleuren. Met Oost-Europa en de Balkan nu als militaire buitenposten van de NAVO wordt de laatste ‘bufferstaat’ aan de grenzen van Rusland verscheurd. Wij in het Westen zijn neonazi’s aan het steunen in een land waar de Oekraïense nazi’s indertijd Adolf Hitler steunden. Na de organisatie van de staatsgreep in februari tegen de democratisch gekozen regering in Kiev, mislukte de door Washington geplande ‘verovering’ van de warm water marinebasis in de Krim, doordat de Russische bevolking van de Krim zich in een referendum ijlings uitsprak voor aansluiting bij de Russische Federatie. De Russen verdedigden zich, zoals ze zich tegen elke dreiging en invasie van het westen hebben verdedigd de afgelopen eeuw.
De militaire omsingeling van de NAVO, samen met de door de VS en EU georganiseerde neonazi aanvallen op etnische Russen in Oost-Oekraïne heeft de ontwikkelingen in het gebied versneld. Als Poetin zou worden uitgelokt om de Russische bevolking te hulp te snellen, zou zijn voorbestemde rol als ‘paria’ hebben geresulteerd, dat de NAVO een soort van guerrilla oorlog had kunnen uitlokken  die zelfs een uitbreiding naar Rusland zelf gerechtvaardigd zou hebben.
In plaats van in deze val te trappen heeft Poetin de oorlogvoerende partijen in hun hemd gezet door te streven naar een compromis met de VS en de EU, door terugtrekking van de Russische troepen uit de grensgebieden en het aansporen van de Russische bevolking om af te zien van een referendum in Oost-Oekraïne over aansluiting bij Rusland, komend weekend.
odessa fireNet als de ruïnes van Irak en Afghanistan is Oekraïne veranderd in een CIA-themapark, gerund door CIA-directeur John Brennan in Kiev, met speciale eenheden van de FBI en CIA die een ‘veiligheidsstructuur’ hebben opgebouwd die met wrede aanvallen toezicht houdt op degenen die oppositie voeren tegen de coup van februari. Bekijk de video’s, lees de verslagen van ooggetuigen van het bloedbad in Odessa deze maand. Met bussen aangevoerde fascisten brandden het hoofdkwartier van de vakbond plat en doodden 41 opgesloten mensen, terwijl de politie zonder ook maar iets te ondernemen toekeek.
Het is intussen niet meer iets om trots te zijn dat je tot het ‘vrije’ en ‘democratische’ westen behoort.

Navolgend wil ik graag deze reactie delen op het artikel! Volg deze man!


DE MACHT VAN DE BRICS EN DE VAL VAN VS/NAVO Er komt geen 3e wereldoorlog want Obama cs kiezen niet voor zelfmoord. Het dreigen met oorlog is als propaganda bedoeld voor de westerse economieën om de wapenindustrie nog verder aan te jagen. De cultuur van angst voor oorlog met de Russen moet in stand worden gehouden ter wille van de winsten van de wapenindustrie en ter indoctrinatie en 'opvoeding' van de burgers in de westerse landen die worden ingezet in regionale oorlogen zoals in Irak, Mali, Libië en dergelijke. In Oekraïne zijn ze ook al aan het verliezen. De Russische minister Lavrof besteed er maar weinig woorden aan. Na het goed verlopen referendum in Oost-Oekraine en de westerse media moord en brand schreeuwde, zei hij dat hij de uitslag erkende en respecteerde en dat er nu met de pro-Russen in Oekraine moet worden gepraat. De CIA regering van fascistische bandieten en EU dienaars in Kiev willen niet. Komt nog wel want de Fransen en de Duitsers willen wel. Obama en Kerry zwijgen want hun aanpak wordt niet langer geaccepteerd door Duitsers en Fransen. Ook Oost Oekraïne wordt Russisch en is het VS imperialisme en de NAVO illegale uitbreiding tot staan gebracht. En zo zijn er meerdere lichtpunten die een 3e wereldoorlog ver weg maken. Een opsomming. Ongeveer 40 jaar geleden zijn ze vernederd door de Vietnamezen in een verwoestende guerrillaoorlog waaraan ze niet graag worden herinnerd. Hals over kop moesten ze vluchten uit Vietnam. De chaotische vlucht was een genot voor het oog. De beelden zijn op te roepen via youtube. In 50 jaar hebben ze de Cubanen niet kunnen verslaan. Het gaat uitstekend met Cuba. Onlangs gingen 3000 Cubaanse artsen naar Brazilië om te helpen in de gezondheidszorg aldaar, tot woede van Obama en consorten. Bolivia heeft de USA het land uitgeschopt. Ecuador staat op het punt hetzelfde met ze te doen. Door de Falkland/Malvinas kwestie worden ze uitgekotst door de Argentijnen. Door de NSA afluisterkwestie en hun eeuwigdurende boycot van Cuba heeft Brazilië het gehad met Obama cs. Alle BRICS landen staan vierkant achter Putin in de Oekraïne kwestie. Alle landen in de UNASUR en Organisatie van Islamitische landen steunen Rusland of kiezen voor 'neutraliteit'. In Frankrijk en Duitsland wordt de tegenstand tegen de VS aanpak van Ukraine steeds groter. Onder andere Merkels voorgangers Schmidt en Schreuder zijn tegen VS en EU aanpak van de Oekraïne kwestie. Obama wil bommen gooien op Krim en Oost Oekraïne. Frankrijk en Duitsland weigeren. Een Alleingang van Obama is niet uitgesloten maar hij wordt opgewacht door de legers van ene Vladimir Putin. Hara-kiri ziet Obama niet zitten en wendt zich al af van Oekraïne. Er zijn nog meer nederlagen die VS/NAVO recent hebben geleden. De grote strateeg Putin heeft hun schaakmat gezet in de Syrische kwestie. De stad Homs is nu verlaten door de Obama/NAVO Special Forces. Hun rol in Syrië is nagenoeg uitgespeeld. Een enorme vernedering voor Obama/NAVO, Israël en de EU. Een enorme overwinning van Syrië en Iran op de USA/NAVO en vernedering van Obama en cs. Het terrorisme en banditisme dat hij samen met zijn NAVO moordenaars heeft gebruikt in Libië heeft niet gewerkt in Syrië en zal ook niet werken in de Oekraïne. Daar zorgt ene Vladimir Putin wel voor. En dat is nog niet alles. In 12 jaar is USA/NAVO niet in staat geweest de mannen met baarden op ezels en jachtgeweren, de Taliban, in Pakistan, Irak en Afghanistan te verslaan met hun drohnes, JFS, AWACS, Stealth en ander moordtuig. Ze zijn en blijven de grootste bedreiging voor de wereldvrede maar naar mate de Russen hun tanden laten zien en de verdeeldheid in de EU groter wordt komt hun imperium aan het wankelen. In deze wereld is geen plaats voor een 3e wereldoorlog en absolute VS dominantie dankzij Vladimir Poetin. Drs.Ing. Leendert Callender (politiek-analist) www.Facebook.com/LeendertCalle... Meer weergeven

Source: http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/05/derde-wereldoorlog-komt-steeds-dichterbij/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten