dinsdag 6 augustus 2013

Het mysterie van de stenen vazen

Een kort artikel van een boek wat ik aan het lezen ben. De boeken zijn zeer interessant en zeker het lezen waard! Geschreven door een Nederlandse schrijver, Bert Thurlings.

Een van de grootste mysteries aller-tijden is de vondst van stenen vazen in Egypte. In en nabij de piramide van farao Djoser in Sakkara, zo’n 30 km ten zuiden van Cairo, zijn duizenden stenen vazen gevonden. Deze steen vazen stammen uit een tijd van voor 2800 v. Chr. Deze vazen zijn gemaakt van de hardste steensoorten zoals dioriet, gneiss en graniet en vereisen het gebruik van zeer harde gereedschappen zoals diamantboren, diamant slijptollen en (cilinder) boren e.d. Maar in die tijd bestonden dit soort gereedschappen niet. Het wiel was nog niet uitgevonden, ijzer kende men nog niet, laat staan boren, zagen en draaitafels. Toch hebben vele van deze stenen voorwerpen een perfecte vorm, vaak zuiver cirkelsymmetrisch. In 1880 heeft professor Petrie, die toen jaren lang opgravingen heeft gedaan in Egypte, al opgetekend dat de oude Egyptenaren wel degelijk over deze gereedschappen beschikt moeten hebben, waarbij hij wees op zaagsneden en boorkernen die dit onomstotelijk aantonen. Toch hebben Petrie’s onderzoeken nooit een goed vervolg gekregen, op een enkel onderzoek na. Deze mysterieuze vazen bevinden zich nu in de grote musea zoals het Louvre, het Brits Museum en het Petrie museum.


De meest bizarre voorwerpen zijn wel de ‘omgevouwen schijven’. 


Vele stenen vazen van Egypte zijn meer dan 5000 jaar oudZe zien er uit als een asbak en een enkel museum typeert ze als ‘olielamp’ maar het is niet te begrijpen dat een dergelijk kostbaar voorwerp hiervoor gebruikt zou zijn. De vorm wijst in een geheel andere richting dan een mechanische bewerking als vervaardigingproces. Het lijkt er meer op dat deze vorm gemaakt is door omvouwen van relatief zacht materiaal. Maar dat roept de vraag op hoe men meer dan 5000 jaar geleden in staat was het hardste gesteente zacht te maken om het daarna in de gewenste vorm te manipuleren.


Voor meer informatie over deze mysterieuze voorwerpen, zie “Verborgen geheimen van de mensheid- Deel I”, H IV.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten