maandag 10 februari 2014

10 redenen waarom biologisch eten beter is


10 redenen waarom biologisch eten beter isPesticidenlandbouw versus biologisch landbouw. Wat is beter? Dit is een retorische vraag want vrijwel iedereen, behalve de boer die zijn boterham verdient met pesticidenlandbouw zal antwoorden dat biologische landbouw beter is voor mens en mileu. In dit artikel staan 10 argumenten gerangschikt waaruit blijkt dat pesticidenlandbouw een jammerlijke miskleun is van onze maatschappij. Het leidt tot milieuvervuiling en kanker.

1. Geen bestrijdingsmiddelen

Biologisch eten is onbespoten. Dat betekent dat je de schil van appels en aardappels kan opeten. Van regulier fruit is het uiterst ongezond om de schil op te eten. Er zitten namelijk bestrijdingsmiddelen op die je er met wassen niet vanaf krijgt. Sommige mensen wassen hun groenten en fruit met zout water. Zelfs dat biedt geen garantie. Van tomatenperenaubergines enaardbeien is bekend dat de bestrijdingsmiddelen door de schil heen gaan.

2. Meer voedingsstoffen

Als je de schil opeet gooi je minder van het fruit weg. Dat betekent dat de totale afvalberg kleiner wordt, maar dat is niet het belangrijkste voor jou persoonlijk. In en vlak onder de schil zitten vrijwel altijd de meeste voedingstoffen. Een geschilde appel is ongezonder dan een ongeschilde appel. Het feit dat je biologisch fruit zonder schillen kunt opeten zorgt er voor dat je meervitaminenmineralenfytonutriënten en aminozuren binnen krijgt. Schillen kost tijd. In een wereld waar alles om snelheid draait en waar het lijkt alsof we elke dag minder tijd hebben om dingen te doen is dit een belangrijke factor. Biologisch fruit is makkelijker om te eten. Het mag dan wel iets duurder zijn maar dit prijsverschil wordt enigszins verminderd doordat je de schil niet weg gooit waardoor 10% meer van het fruit gegeten wordt.

Biologische rode peper
Biologische rode peper

3. Biologisch is niet genetisch gemanipuleerd

Biologisch eten is niet genetisch gemanipuleerd zoals alle pesticidengewassen. Tegenwoordig worden gewassen er speciaal op gekweekt dat ze pesticiden nodig hebben om te groeien. Zonder pesticiden gaan ze gewoon dood. Een belangrijke pesticideproducent is Monsanto. Vroeger geloofden velen in het Monsantosprookje dat men gewassen kweekten waar extra vitaminen in zaten. Dat is klinkklare onzin gebleken. Men kweekt gewassen die alleen nog met behulp van Monsanto´s bestrijdingsmiddel Roundup groeien. Op Wikipedia worden dit de Roundupgewassen genoemd. Pesticidengewassen komen uiteindelijk in onze magen terecht. Wie weet wat voor Frankensteinfood onze kinderen gaan eten als deze ontwikkeling doorgaat. Dus als je geen onderdeel wilt zijn van het huidige mondiale Genetische Manipulatie-experiment wat wordt gehouden onder de mensheid, ga je naar de biologische winkel.

4. Biologisch is lekkerder

Biologisch eten is gewoon lekkerder. Misschien is dit wel de belangrijkste factor om over te stappen naar een ecologische maatschappij. Eigenlijk moet je zeggen om terug te gaan naar de ecologische maatschappij want de huidige landbouwproductie middels pesticiden bestaat nog maar kort, nog niet eens 100 jaar.

5. De werknemers worden niet aan gif bloot gesteld

Wanneer iedereen biologisch zou eten dan werken de werknemers in de fruitsector niet meer met gif. Voor de arbeidsomstandigheden is het dus beter om gifloos ecologisch fruit te eten. Nog belangrijker is het dat de landbouwgrond niet wordt verpest door gif. Daardoor wordt de hele aarde er beter. Biologisch fruit eten is beter voor het milieu. Bovendien is het beter voor de gezondheid van de boer en zijn werknemers.

100 Jaar geleden kenden we alleen biologische landbouw.

Biologische aardbei
Biologische aardbei

6. Ziektekosten dalen

Omdat biologisch fruit gezonder is, word je minder snel ziek. Dat spaart uiteindelijk op de medische zorgkosten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van bestrijdingsmiddelen ertoe leidt dat het fruit minder aminozuren, minder vitaminen en minder mineralen aanmaken. Wanneer iedereen zou overstappen op biologisch fruit dalen de kosten voor de gezondheidszorg.

7. Kosten waterwinning dalen

De industriële landbouwproductie zorgt voor veel pesticiden in het water. Deze komen uiteindelijk allemaal bij de waterleidingbedrijven terecht. Allerlei kunstgrepen moeten worden toegepast om dit pure vergif uit het water te vissen. Daar gaan hoge kosten mee gepaard. Wanneer iedereen zou overgaan op biologisch voedsel vallen deze kosten weg en kan de prijs van het drinkwater aanzienlijk omlaag.

8. Kleinschalige landbouw beter voor samenleving

Een belangrijke reden om ecologisch eten te prefereren boven pesticidengroente en -fruit is dat je kleine familiebedrijven steunt. Je geeft kleine ondernemingen een eerlijke kans. In het huidige industriële landbouwsysteem kun je alleen overleven als je op grote schaal iets verbouwt. Voor het milieu is het beter als er op een stuk land veel verschillende gewassen staan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de producten geen lange weg hoeven af te leggen naar de winkels. Dat bespaart weer brandstof, tijd en geld. Het is ook beter voor het milieu. Kleinschalige landbouw is op allerlei manieren beter voor de maatschappij.

Biologische aardappel
Biologische aardappel

9. Kankerepidemie kan door pesticidenlandbouw komen

Boeren die werken met pesticiden doen dat uitsluitend vanuit winstoogpunt. Hen zal het een zorg zijn als de mensen kanker krijgen van pesticiden. Het is een reële mogelijkheid dat de huidige kankerepidemie goeddeels is veroorzaakt door de pesticidenlandbouw.

10. Pesticidenlandbouw tast biodiversiteit aan

Pesticideboeren plegen monoculturen aan te leggen. Dat houdt in dat op grote schaal slechts één product gekweekt wordt. Dat is zeer slecht voor de biodiversiteit. Bovendien zorgen pesticiden ervoor dat natuurlijk voorkomende gewassen niet meer de kans krijgen om te groeien. Dat is een tweede reden waardoor de biodiversiteit wordt aangetast.

Nawoord

Wanneer overheden het serieus namen met de wereld en de problemen die winstbejag met zich meesleept dan had men allang overgestapt naar een wereld waar biologische landbouw de voorkeur heeft. Overheden zouden kunnen beginnen om geen belasting te heffen op biologische producten zodat ze even duur worden als pesticidenproducten. Dat zou kostenbesparingen opleveren in de gezondheidszorg, milieuproblematiek en waterwinning, zoals blijkt uit bovengenoemde punten. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Pesticidenlandbouw bedrijven is roofbouw plegen op de aarde. De pesticidenlandbouw wordt door de overheden overal ter wereld gesubsidieerd. De Nederlandse overheid subsidieert de pesticidenglastuinbouw.

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/99050-10-redenen-waarom-biologisch-eten-beter-is.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten