woensdag 24 april 2013

Grenswetenschap: Alien invasie in China?

Bron: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9504

Sommige oude geschriften van China - die 300 jaar ouder zijn dan het begin van hun kalender - stellen dat de noordelijke gebieden door buitenaardsen werden bezocht. Deze buitenaardse legers bouwden piramides, maakten mensen tot hun slaven en vochten tegen weerspannige krijgsheren. Een ander inheems ras hielp om de buitenaardse indringers te verdrijven: gigantisch grote mensen, tot 3,5 meter lang, met vlammend rood haar en lederen harnassen. Volgens de overlevering hebben de reuzen China - en misschien wel de hele wereld - gered door de buitenaardsen van onze planeet naar de verste krochten van het universum te verdrijven.


Alien%20invasie%20in%20China
De meesten onder ons kennen de verhalen van Zacharia Sitchin over Nibiru wel. Sitchin heeft het over de Annunaki, terwijl andere onderzoekers spreken van een vreselijke lucht- en kernoorlog die 25.000 tot 30.000 jaar geleden plaatsvond tussen twee geavanceerde stadstaten, die zich toen in wat nu India en de Gobi woestijn van Mongolië is, bevonden. Maar weinigen onder ons zijn vertrouwd met een andere vreselijke oorlog die woedde tussen het oude China: nietsontziende buitenaardsen en de legendarische roodharige krijgers uit de bevroren noordelijke landen, oftewel de weerzinwekkende Chinese-Aliens oorlog.
Mythes en fragmenten aan informatie van sommige volkeren in het noorden van China en het zuiden van Siberië brengen het verhaal van een vreselijke invasie uit de hemel, waarbij kwaadaardige goden uit de hemel neerdaalden en mens en dier tot hun slaven maakten. De oudste en eerste verslagen van die Chinese-Aliens oorlog werden in archaïsche Jiaguwén karakters neergeschreven, een geschreven taal waaruit de moderne Chinese kalligrafie ontstond. De teksten werden op schouderbladen van runderen en schilden van schildpadden gekrast, maar weinigen daarvan overleefden de tand des tijd. De kern van de gebeurtenissen en de nasleep van de oorlog komt uit fragmenten van op rijstpapier en zijde geschreven verslagen.

Alien%20invasie%20in%20China

De buitenaardse ruimteschepen uit een ander sterrenstelsel landden in het Noorden van China nog vóór de Chinezen hun kalender hadden gecreëerd. Volgens Aziatische geleerden ontstond de Chinese kalender in de veertiende eeuw voor Christus. Anderen willen dat keizer Huang Di nog veel vroeger de Chinese kalender maakte. En legenden verhalen dat de Chinese kalender in het jaar 2637 voor Christus werd 'uitgevonden'.
De officiële Chinese kalender schijnt met de laatstgenoemde versie overeen te komen, want de Chinezen vieren het westerse jaar 2012 als het Chinese jaar 4710. Als we de Chinese kalender helemaal terugrekenen naar de eerste dag, dan begint de Chinese kalender ergens in de zevenentwintigste eeuw voor Christus. De buitenaardse invasie, de onderwerping aan aliens, en de daaropvolgende oorlog, zouden dan ergens in de dertigste eeuw voor Christus plaats gevonden hebben.
Er zijn geen verslagen van de Jiaguwén uit die periode, maar er zou wel een 3000 jaar oude rotstekening van de buitenaardse meesters bestaan. Een Chinese wetenschapper ontdekte onlangs de verbazingwekkende rotstekening dicht bij Guangdong, een provincie aan de zuidelijke kust van China. De gravure zou als een puzzelstuk passen in het raadsel van de betrokkenheid van China in een interstellaire oorlog.

Alien%20invasie%20in%20China
 
De afbeelding van het buitenaardse wezen op het rotsblok zou ook beantwoorden aan wat er in de oude verslagen van de Jiaguwén te lezen staat: de vreemdelingen waren lang, slank, droegen vaak ademhalingsapparaten (helmen) als ze langere tijd buiten hun ruimteschepen vertoefden en de helmen hadden twee of drie antennes die door de oorlogscorrespondenten als slanke bamboespruiten beschreven werden.
De buitenaardsen dwongen de mensen in de regio tot slavenarbeid. In tegenstelling tot de Annunaki van Sitchin zegt de Chinese wetenschapper dat de Sumeriërs en andere oude culturen verslagen van hun slavernij aan de hemelgoden optekenden en ze gedwongen werden om goud te delven. Het volk van wat later China zou worden werd gedwongen om piramides te bouwen en er werd hen onderwezen hoe ze pijpen moesten vervaardigen die gebruikt werden om één of ander geheimzinnige delfstof van diep binnen in de aarde op te zuigen.
In China staan honderden piramides, waarvan sommige wetenschappers van Chinese universiteiten geloven dat verschillende ervan tientallen duizenden oude jaren zijn. De structuren zijn des te geheimzinnig omdat de oude Aziatische cultuur geen piramides gebouwd zou hebben zoals de Egyptenaren en later de Meso-Amerikaanse culturen dat wel deden. De Chinese piramides dienden geen godsdienstig doel en hadden geen enkele invloed op de enige echte industrie van die tijd, de landbouw.

Alien%20invasie%20in%20China

Vele mensen stierven tijdens de buitenaardse bezetting en uit wat van de fragmentarische geschriften, gravures, en regionale mythen kan worden geëxtrapoleerd, is dat sommigen aanzetten tot protesten, maar dat alle opstanden door de buitenaardsen zonder dralen brutaal in de kiem gesmoord werden.
Een oud ras van reuzen, die elk stuk grond van ieder continent zouden betreden hebben, kwamen de onderdrukte slaven redden. De sporen, skeletten, mummies en artefacten van deze reuzen zouden tot op vandaag nog steeds bestaan. Ze zijn gekend in Amerika, delen van Europa, Siberië en Azië: de roodharige strijdersreuzen die een lederen pantser droegen en tot 4 meter groot waren.


Volgens de mondeling doorgegeven mythen - er bestaan geen geschreven verslagen - verschenen de reuzen in het noordwesten van China en zwermden ze in groten getale het land binnen om het gevecht met de buitenaardsen aan te gaan. Van de reuzen werd gezegd dat ze zo bovennatuurlijk sterk waren, dat ze de buitenaardsen konden optillen en hun rug breken als een twijg. De reuzen terroriseerden de wereldvreemde aliens met wreedheid, verschrikking en fysieke onverschrokkenheid.
Hoewel de buitenaardsen in het bezit waren van geavanceerde wapens zorgde de wreedheid en de roekeloosheid van de roodharige reuzen, en de woede van de rebelse slaven, tot de verdrijving van de buitenaardse bezetter. 5000 jaar na het einde van de oorlog spraken de bewoners van de regio nog fervent en onverschrokken over de oude veldslagen tussen de reuzen en de buitenaardsen, en koesterden ze de hoop dat de buitenaardsen nooit ofte nimmer meer zouden terug komen.

Bron: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9504

Zie ook mijn eerdere posts over dit onderwerp:
http://thisisyourwake-upcall.blogspot.nl/2011/12/alien-base-found-at-chinese-pyramid.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten